تبلیغات
مهندس عمران راه و ساختمان|عمران بوک - آموزش آنلاین مقاومت مصالح 1
 •   
 •   
 •   
 •   

   

  این درس به تحلیل و طراحی ماشین های گوناگون و سازه های بارور می پردازد. 

  برای تحلیل و طراحی یک سازه مشخص نیازمند محاسبه تنش ها و تغییر شکل های ایجاد شده در آن

   هستیم که در درس مقاومت مصالح این موارد پوشش داده می شود.  آموزش آنلاین و رایگان درس مقاومت مصالح 1 توسط استاد
   "روح الله دهقانی فیروزآبادیاستاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف .  در ادامه : 
  لیست درسها و جلسات

  جلسه چهارم - ضریب اطمینان در طراحی
  جلسه پنجم - بارگذاری محوری - خرپاها
  جلسه ششم - تحلیل سازه‌ی خرپا به کمک کامپیوتر
  جلسه هفتم - بارگذاری محوری – شفت‌ها و ستون‌ها
  جلسه هشتم - کرنش و تنش حرارتی
  جلسه نهم - حل و بررسی چند مسئله در تنش محوری
  جلسه دهم - تنش و کرنش چند محوره
  جلسه یازدهم - مخازن تحت فشار
  جلسه دوازدهم - مخازن تحت فشار– سیال تراکم پذیر
  جلسه سیزدهم - مخازن تحت فشارتحت بار ترکیبی
  جلسه چهاردهم -مخازن تحت فشار با هندسه ی دلخواه، تنش برشی
  جلسه پانزدهم - کرنش برشی و تنش پیچشی در میله‌ها
  جلسه شانزدهم - پیچش پلاستیک - پیچش مقاطع جدارنازک
  جلسه هفدهم - تیر‌ها - توزیع نیروی برشی و ممان خمشی
  جلسه هجدهم - خمش در تیرها
  جلسه نوزدهم - خمش میله - خمش تاب ها
  جلسه بیستم - تنش و تغییر شکل قاب ها بر اثر بارگذاری ترکیبی
  جلسه بیست و یکم - تنش و تغییر شکل قاب ها بر اثر بارگذاری ترکیبی
  جلسه بیست و دوم - رابطه تنش برشی و مدل خمشی
  جلسه بیست و سوم - توزیع برش در مقاطع جدار نازک و مرکز برش
  جلسه بیست و چهارم - بهینه سازی تیر ها - دایره مور
  جلسه بیست و پنجم - اصلاح جلسه 11 و دایره مور


.
...
دانستنی های استخدامی

  

عکس امروز

درباره سایت

آخرین عناوین

آمادگی آزمون نظام

نویسنده

برنامه های مورد نیاز


مهندس عمران راه و ساختمان|عمران بوک

ساختن مهم است ، اصولی ساختن است مهم تر

 

 

 

.